Waarmee kunnen wij u helpen?

Onze vakgebieden

Uw notaris helpt u op verschillende vakgebieden. Welk vakgebied dat ook is, voor uw notaris is het altijd een serieuze zaak.

In de familiepraktijk kijken u en uw notaris naar uw privé-leven. Welke regelingen en afspraken wilt u maken over samenwonen, trouwen, scheiden, voogdij, testamenten en nalatenschap? Uw notaris denkt met u mee.

Uw notaris is ook actief op het terrein van registergoed. Daaronder vallen alle zaken omtrent onroerend goed, zoals de aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden, grond en schepen.

Wie een eigen bedrijf of praktijk heeft, krijgt te maken met het ondernemingsrecht. Samen met uw notaris kunt u onderzoeken welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past. Ook als u een samenwerking met iemand anders aangaat, staat de notaris klaar om de nodige afspraken vast te leggen.

Butijn & Wegink Notarissen en Adviseurs biedt tevens de dienst mediation. Dit is traditioneel geen notariële dienst, maar past uitstekend bij de onpartijdige beroepshouding van de notaris. Als neutrale buitenstander helpt uw notaris u en de andere partij gezamenlijk tot een oplossing van het geschil te komen.