Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en erven

Na een overlijden is er veel te regelen. Uw notaris helpt u daarbij. Uw notaris stelt onder andere een verklaring van erfrecht op. In deze verklaring staat dat iemand is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie mag handelen namens de erfgenamen. Uw notaris helpt ook bij het invullen van het aangiftebiljet voor de erfbelasting.

Erven volgens de wet

Als er bij overlijden geen testament is, wordt de nalatenschap volgens de regels van de wet verdeeld.

Laat de overledene een echtgenoot en kinderen na, dan wordt de echtgenoot (de langstlevende) de enige eigenaar van de nalatenschap en moet dan ook alle nagelaten schulden overnemen. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende. Dit geldbedrag hoeft pas te worden uitgekeerd als deze overlijdt of failliet zou gaan. Deze regeling geldt als de langstlevende ook de ouder van de kinderen is.


Als de langstlevende niet de ouder van de kinderen is, of als de langstlevende die wél ouder is hertrouwd, bestaat de kans dat het familievermogen naar anderen dan de kinderen gaat.
De kinderen zijn namelijk niet automatisch erfgenamen van de langstlevende (niet-ouder) en als de langstlevende hertrouwt zal hij of zij een echtgenoot en eventueel kinderen nalaten, waardoor het eigendom van de nalatenschap naar de nieuwe langstlevende gaat.

De wet komt mensen die het belangrijk vinden dat het familievermogen in de familie blijft tegemoet. Daarom staat in de wet de regeling dat de kinderen eigendomsrecht kunnen claimen als de langstlevende niet de eigen ouder is of wanneer de langstlevende hertrouwt.


De kinderen worden dan eigenaar van bijvoorbeeld het huis. De langstlevende mag er dan in blijven wonen. Wanneer de langstlevende overlijdt, zijn de kinderen vrij om over het huis te beschikken.

Wanneer de overledene een testament heeft gemaakt, wordt het testament uitgevoerd. Er kunnen dan andere regels gelden.