Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en uw Estate-planning

Heeft u een groot vermogen dat u waarschijnlijk niet opmaakt? U kunt regelingen treffen waardoor uw erfgenamen uw vermogen kunnen erven zónder al te veel erfbelasting te betalen. Dit noemen we estate-planning.

Uw notaris adviseert u en kijkt onder andere naar uw huwelijkse voorwaarden, de mogelijkheden om te schenken, uw testament en eventueel uw verzekeringen. Uw notaris adviseert als onafhankelijke partij en neemt uitgebreid de tijd om uw wensen inzichtelijk te maken.

Schenken

Tijdens uw leven geld of goederen schenken is uiteraard ook mogelijk. Een bijzondere vorm van schenken is het schenken op papier: u schenkt op papier aan bijvoorbeeld uw kinderen en leent dit vervolgens weer terug. Deze schuld is pas opeisbaar onder de voorwaarden die u in een akte hebt vastgesteld. Van de schenking op papier wordt een schenkingsakte opgemaakt waar alle voorwaarden in staan. Schenken kan grote financiële en erfrechtelijke consequenties hebben. Uw notaris weet hier alles van en komt graag bij u langs om alles begrijpelijk en inzichtelijk te maken.