Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en uw testament

Een testament is een notariële akte waarin uw wensen over uw bezittingen na uw overlijden staan. Een testament is hoogstpersoonlijk, samen één testament maken is niet mogelijk. Als iemand overlijdt zonder een testament na te laten, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat zijn de kinderen en/of kleinkinderen en degene met wie de overledene getrouwd is. Als de overledene geen (klein)kinderen en echtgenoot heeft, zijn diens ouders en broers en zussen erfgenaam.


Mensen die ongetrouwd met elkaar samenwonen zijn volgens de wet niet elkaars erfgenamen.

Wilt u dat wel, dan moet u een testament opmaken. Een testament wordt voor u gemaakt op basis van uw wensen. Bijna alles is mogelijk en daarom is het maken van een testament maatwerk.

Voogdij

Als u jonge kinderen heeft is het belangrijk om na te denken over wat er met hen gebeurt als u ziek wordt of komt te overlijden. Het is van belang om zaken als voogdij en schenkingen te regelen. Hoe dat het beste kan, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Deze mogelijkheden kunt u bespreken met uw notaris.