Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en uw bedrijfsoverdracht

Uw onderneming overdragen kan een emotionele aangelegenheid zijn én moet ook juridisch goed geregeld worden. U moet aan van alles denken. Wat wordt er precies overgedragen? Hoe zit het met het concurrentiebeding? Hoe wordt de onderneming overgedragen en wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?

De gemaakte afspraken legt u samen met uw notaris duidelijk en rechtsgeldig vast in een notariële akte. Want een bedrijfsoverdracht is een serieuze zaak. De bedrijfsoverdracht kan plaatsvinden als u nog in leven bent of bij eventueel overlijden. Wat er moet gebeuren met het bedrijf als u overlijdt, kunt u samen met uw notaris laten vastleggen in uw testament.

Uw notaris en uw Besloten vennootschap

De besloten vennootschap (bv) is één van de bekendste rechtspersonen. Ondernemingen die grote financiële risico’s lopen, kiezen doorgaans voor deze vorm. Hierbij kunt u denken aan fabrieken, grote winkels en handelsfirma’s, die vaak veel investeren in machines of voorraden. Maar ook ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf kiezen voor een bv. Voor een bv geldt dat er verschillende structuren mogelijk zijn. Welke voor u geschikt is, daar praat uw notaris graag met u over!

Om een bv op te richten, heeft u ook de hulp van uw notaris nodig. Uw notaris stelt een akte op waarin de statuten van de bv zijn opgenomen. De statuten bevatten minimaal;

  • het nominale bedrag van de aandelen;

  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;

  • de bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;

  • de regels voor de overdracht van aandelen.

Butijn & Wegink maken deze statuten graag inzichtelijk voor u. Zij zorgt dat u begrijpt wat u tekent en wat er in de akte staat. De bv dient direct na oprichting te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook dit regelt uw notaris voor u.

Bv statuten wijzigingen

Indien de statuten na verloop van tijd moeten worden gewijzigd, moet dit ook in een notariële akte worden vastgelegd en worden doorgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Aandelen verkopen

Bij de verkoop van aandelen in een bv is de tussenkomst van uw notaris vereist. De levering van de aandelen van een bv kan alleen met een notariële akte.