Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en de aankoop van een bestaande woning

Bij de aankoop van een bestaande woning start u met de koopovereenkomst. Dat is de basis voor de akte waarin het eigendom van woning of grond echt overgaat. In de koopovereenkomst staan de afspraken over de koop, zoals de koopprijs, wanneer de koper eigenaar wordt en wanneer de koopsom wordt betaald. Als koper is het van groot belang om te weten wat u precies koopt. Is er een recht van overpad? Mag u op de plek wonen of een bedrijf uitoefenen? Uw notaris Butijn & Wegink helpt u een goede overeenkomst te maken en neemt de tijd om te ontdekken wat voor u belangrijk is.


Eigendom

Is er een koopovereenkomst, dan kan de akte van levering gemaakt worden. In deze akte gaat het eigendom van het huis en de grond van de verkoper over op de koper. Vastgelegd is dat de koper de koopsom heeft betaald tegen de verkrijging van het eigendom. De akte van levering wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de koopovereenkomst. In de akte van levering worden de afspraken die in de koopovereenkomst staan daadwerkelijk uitgevoerd. De koopsom wordt door u als koper (of door uw bank) aan de notaris betaald. Zolang dat niet het geval is, kan de akte nog niet worden getekend. Nadat de akte van levering door de verkoper, de koper en de notaris is getekend, wordt een afschrift van deze akte (een officiële kopie) ingeschreven in het kadaster. Als koper betaalt u doorgaans niet alleen de koopsom maar ook overdrachtsbelasting (twee procent van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten.