Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw notaris en uw nieuwbouwwoning

De aankoop van een nieuwbouwwoning verloopt anders dan de aankoop van een bestaande woning. Het kopen van nieuwbouw is abstract. De woning is immers nog niet gebouwd en de verkoper heeft naast de verplichting om de grond aan de koper in eigendom te leveren, ook de verplichting er een woning op te bouwen zoals is afgesproken. Deze afspraken worden vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst.

Eigendom

Als de notaris de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ontvangen en de verkoper heeft verklaard dat de grond in eigendom kan worden overgedragen, zal de notaris de akte van levering van de grond kunnen maken. De koper betaalt dan de koopsom van de grond en de eventueel in de overeenkomst afgesproken termijnen die al verlopen zijn. U wordt als koper dus alvast eigenaar van de grond waarop de verkoper voor de koper een woning bouwt. De koper zal deze termijnen dan rechtstreeks aan de verkoper moeten betalen.


De verplichting tot het afbouwen van het huis vloeit voort uit de koop-/aannemingsovereenkomst. Omdat de koper al eigenaar is van de grond wordt hij automatisch ook eigenaar van het huis. Dit heet ‘natrekking’: alles wat op je grond is gebouwd wordt ook eigendom, tenzij daar speciale afspraken over zijn gemaakt.