UBOregister

Vanaf 27 september 2020 heeft de Kamer van Koophandel een nieuw register: het ubo-register. In Europees verband is de afspraak gemaakt dat vast moet komen te staan welke mensen binnen een organisatie feitelijk het beleid bepalen, wie de uiteindelijk belanghebbende is. Deze regeling is gemaakt om eventuele fraude tegen te kunnen gaan.

Wie is UBO

Om er achter te komen wie feitelijk het beleid bepaalt, zijn er in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de uiteindelijk belanghebbende is.
Iedere organisatie (bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen maar ook een vof of maatschap) die is ingeschreven in het handelsregister moet tussen 27 september 2020 en 27 maart 2022 zijn uiteindelijk belanghebbende(n) bij de Kamer van Koophandel in het ubo-register inschrijven.
Een deel van deze gegevens is openbaar zoals dat nu ook is als je als bestuurder van een organisatie staat ingeschreven. Er is ook een deel niet openbaar maar wel te raadplegen door de politie en opsporingsdiensten.

Taak notaris

De notaris is al verplicht om aan organisaties die partij zijn bij een transactie bij de notaris, te vragen wie hun uiteindelijk belanghebbende(n) (ubo’s) zijn.
Vanaf 27 september moet de notaris voor bij de notaris op te richten organisaties, de uiteindelijke belanghebbende(n) aanmelden in het UBO-register. Daarnaast zal de notaris deze organisatie natuurlijk ook inschrijven in het handelsregister.
Wanneer een al bestaande organisatie partij is bij een transactie bij de notaris, dan controleren we in het ubo-register of de gegevens die zijn opgegeven ook zo in het UBOregister zijn ingeschreven. Als dat niet het geval is dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.
De notaris heeft deze verplichtingen gekregen in het algemeen belang van een veiliger Nederland en Europa. Deze verplichtingen brengen voor ons extra werk en daarom ook extra kosten met zich mee.

Uw notaris bij u op locatie

De rijdende notaris

Butijn & Wegink is een notariskantoor dat dichtbij haar cliënten staat. Letterlijk en figuurlijk. Maar soms is de drempel om naar de notaris te gaan hoog. Wij nemen deze drempel weg door u – als u dit op prijs stelt – thuis te bezoeken. In de eigen, vertrouwde omgeving kan het makkelijker praten zijn. En dat is belangrijk, want de gesprekken gaan vaak over persoonlijke en gevoelige onderwerpen.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf
T: +31(0)227 59 20 51  

We zijn iedere vrijdag in Nieuwe Niedorp op de Trambaan 6.