Familie

Uw familie, dat is een serieuze zaak

In de loop van uw leven moeten u en uw partner goed nadenken welke zaken u wilt laten vastleggen en hoe. Wat wilt u regelen als u samenwoont? Wat gebeurt er met eventuele kinderen mocht u iets overkomen? Hoe wordt de nalatenschap geregeld? Allemaal vragen waar u over na kunt denken. Uw notaris, Butijn & Wegink, helpt u hier graag bij. Wij komen graag bij u langs, brengen uw situatie in kaart en helpen u bij het nemen van belangrijke beslissingen. In uw eigen vertrouwde omgeving. Wij zorgen dat alles goed geregeld wordt én dat u ook begrijpt wat er geregeld is. Uw familie is een serieuze zaak.

Testament

Uw notaris en uw testament

Een testament is een notariële akte waarin uw wensen over uw bezittingen na uw overlijden staan. Een testament is hoogstpersoonlijk, samen één testament maken is niet mogelijk. Als iemand overlijdt zonder een testament na te laten, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat zijn de kinderen en/of kleinkinderen en degene met wie de overledene getrouwd is. Als de overledene geen (klein)kinderen en echtgenoot heeft, zijn diens ouders en broers en zussen (of de kinderen daarvan) erfgenaam.
Mensen die ongetrouwd met elkaar samenwonen zijn volgens de wet niet elkaars erfgenamen.
Wilt u dat wel, dan moet u een testament opmaken. Een testament wordt voor u gemaakt op basis van uw wensen. Bijna alles is mogelijk en daarom is het maken van een testament maatwerk.
Voogdij
Als u jonge kinderen heeft is het belangrijk om na te denken over wat er met hen gebeurt als u komt te overlijden. Het is van belang om zaken als voogdij en schenkingen te regelen. Hoe dat het beste kan, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wensen. Deze mogelijkheden kunt u bespreken met uw notaris.

Estate-planning

Uw notaris en uw Estate-planning

Heeft u een groot vermogen dat u waarschijnlijk zult nalaten bij uw overlijden? U kunt regelingen treffen waardoor uw erfgenamen uw vermogen zullen ontvangen zónder al te veel erfbelasting te betalen. Dit noemen we estate-planning.
Uw notaris adviseert u en kijkt onder andere naar uw huwelijkse voorwaarden, de mogelijkheden om te schenken, uw testament en eventueel uw verzekeringen. Uw notaris adviseert als onafhankelijke partij en neemt uitgebreid de tijd om uw wensen inzichtelijk te maken.

Schenken

Tijdens uw leven geld of goederen schenken is mogelijk. Een bijzondere vorm van schenken is het schenken op papier: u schenkt op papier aan bijvoorbeeld uw kinderen en leent dit vervolgens weer terug. Deze schuld is pas opeisbaar onder de voorwaarden die u in een akte hebt vastgesteld. Van de schenking op papier wordt een schenkingsakte opgemaakt waar alle voorwaarden in staan. Schenken kan grote financiële en erfrechtelijke consequenties hebben. Uw notaris weet hier alles van en komt graag bij u langs om alles begrijpelijk en inzichtelijk te maken.

Samenleven

Uw notaris en samenleven

Samenleven zonder iets vast te leggen is goed mogelijk. Zolang de relatie goed is en u met de belastingdienst niets te maken heeft, is er niets aan de hand. Maar een overeenkomst kan belangrijk zijn wanneer de relatie onder druk komt te staan, wanneer een van de partners overlijdt. Bij veel stellen ontstaat na verloop van tijd dan ook de behoefte om samenleven te formaliseren. Als bezegeling van de liefde, omdat het past bij een geloofsovertuiging, uit fiscale overwegingen, omdat u aan kinderen denkt of omdat u samen een huis wilt kopen. Bij formalisering van samenleven zijn er drie mogelijkheden: trouwengeregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Elke mogelijkheid heeft zijn eigen voordelen. Uw notaris komt graag bij u langs om al uw wensen te bespreken.

Erven

Uw notaris en erven

Na een overlijden is er veel te regelen. Uw notaris helpt u daarbij. Uw notaris stelt onder andere een verklaring van erfrecht op. In deze verklaring staat dat iemand is overleden, wie de erfgenamen zijn en wie mag handelen namens de erfgenamen. Uw notaris helpt ook bij het invullen van het aangiftebiljet voor de erfbelasting.

Erven volgens de wet

Als er bij overlijden geen testament is, wordt de nalatenschap volgens de regels van de wet verdeeld.
Laat de overledene een echtgenoot en kinderen na, dan wordt de echtgenoot (de langstlevende) de enige eigenaar van de nalatenschap en moet dan ook alle nagelaten schulden overnemen. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende. Dit geldbedrag hoeft pas te worden uitgekeerd als deze overlijdt of failliet zou gaan.
Als de langstlevende niet de ouder van de kinderen is, of als de langstlevende die wél ouder is hertrouwd, bestaat de kans dat het familievermogen naar anderen dan de kinderen gaat. De kinderen zijn namelijk niet automatisch erfgenamen van de langstlevende (niet-ouder) en als de langstlevende hertrouwt zal hij of zij een echtgenoot en eventueel kinderen nalaten, waardoor het eigendom van de nalatenschap naar de nieuwe langstlevende gaat.

De wet komt mensen die het belangrijk vinden dat het familievermogen in de familie blijft tegemoet. Daarom staat in de wet de regeling dat de kinderen eigendomsrecht kunnen claimen als de langstlevende niet de eigen ouder is of wanneer de langstlevende hertrouwt. Dit recht kan in een testament worden uitgesloten.

Scheiding

Uw notaris en een scheiding

Een scheiding is een emotionele aangelegenheid, waarbij ook nog eens veel juridische zaken komen kijken. Uw notaris ondersteunt u hierbij. Na een scheiding is er veel te regelen. Er dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden over de opvoeding en opvang van de kinderen, alimentatie, gezamenlijke bezittingen, wie er in de woning blijft wonen en eventuele schulden. Uw notaris kan deze afspraken samen met u vastleggen. Heeft u samen een woning of ander onroerend goed of heeft u aandelen in een bv? Dan is de akte zelfs verplicht. Uw notaris Butijn & Wegink staat u graag bij tijdens de scheiding en legt alle afspraken voor u vast.

U kunt bij ons ook terecht voor mediation/scheidingsbemiddeling, zo kunt u de gevolgen van de scheiding zonder bemoeienis van advocaten afronden. Wij zijn gewend om een onpartijdige positie in te nemen. De afspraken die voortkomen uit de bemiddelingen, zijn afspraken waar u zelf achter staat. Niemand legt u iets op. De advocaat is alleen nodig voor het aanvragen van de scheiding zelf.

Uw notaris kan bij u thuis langskomen, om in uw eigen vertrouwde omgeving deze moeilijke zaken te bespreken.

Welkers & Wegink notarissen

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf
T: +31(0)227 59 20 51  

We zijn iedere vrijdag in Nieuwe Niedorp op de Trambaan 6.