Ondernemen

Uw onderneming, dat is een serieuze zaak

Elke zaak die u met uw notaris bespreekt, is een serieuze zaak. En zo behandelen wij deze ook. Voor elk gebied is er een specialist in huis, die u helpt bij het maken van de juiste keuzes. U en uw notaris komen er samen altijd uit.

Eenmanszaak

Uw notaris en uw eenmanszaak

Een eenmanszaak wordt, zoals de naam al zegt, opgericht en gedreven door één persoon. Hij of zij is de eigenaar van het bedrijf. Een eenmanszaak beginnen, is vrij eenvoudig. Vaak is het voldoende om uw bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en een btw-nummer aan te vragen bij de Belastingdienst.

Een tussenkomst van een notaris is bij een eenmanszaak niet verplicht, maar wel verstandig want een eenmanszaak kent een aantal risico’s. Bij een eenmanszaak bestaat er namelijk géén onderscheid tussen zakelijk en privévermogen. Dit houdt in dat als de ondernemer spullen of onroerend goed koopt voor zijn bedrijf, hij óók met zijn privévermogen aansprakelijk is. Daarbij is het van belang of en hoe u getrouwd bent: in algehele gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Indien u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, bent u feitelijk sámen aansprakelijk.
Eventueel kunt u alsnog huwelijkse voorwaarden maken waardoor die aansprakelijkheid alleen bij de ondernemer komt.

Samenwerking

Uw notaris en uw samenwerking

Een uitbreiding of een samenwerking is vrijwel nooit ondenkbaar. Ook bij een samenwerking zijn er verschillende rechtsvormen, waar eigen regels en wetten bij horen. De keuze voor de rechts- en samenwerkingsvorm hangt af van uw persoonlijke voorkeur, de omvang van uw bedrijf en de branche waarin u werkzaam bent. Een maatschap, vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) en bv zijn voorbeelden van samenwerkingsvormen.

Welkers & Wegink Notarissen komt graag bij u langs om de mogelijkheden in uw situatie inzichtelijk te maken, en samen met u en eventueel uw boekhouder of accountant de beste keuze te maken en te zorgen dat u begrijpt waar u voor kiest.

Besloten venootschap

Uw notaris en uw Besloten vennootschap

De besloten vennootschap (bv) is één van de bekendste rechtspersonen. Ondernemingen die grote financiële risico’s lopen, kiezen doorgaans voor deze vorm. Hierbij kunt u denken aan fabrieken, grote winkels en handelsfirma’s, die vaak veel investeren in machines of voorraden. Maar ook ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf kiezen voor een bv. Voor een bv geldt dat er verschillende structuren mogelijk zijn. Welke voor u geschikt is, daar praat uw notaris graag met u over!

Om een bv op te richten, heeft u ook de hulp van uw notaris nodig. Uw notaris stelt een akte op waarin de statuten van de bv zijn opgenomen. De statuten bevatten minimaal;
• het nominale bedrag van de aandelen;
• de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
• de bevoegdheden van diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
• de regels voor de overdracht van aandelen.

Welkers & Wegink Notarissen maken deze statuten graag inzichtelijk voor u. Zij zorgt dat u begrijpt wat u tekent en wat er in de akte staat. De bv dient direct na oprichting te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook dit regelt uw notaris voor u.

Bv statuten wijzigingen

Indien de statuten na verloop van tijd moeten worden gewijzigd, moet dit ook in een notariële akte worden vastgelegd en worden doorgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Aandelen verkopen

Bij de verkoop van aandelen in een bv is de tussenkomst van uw notaris vereist. De levering van de aandelen van een bv kan alleen met een notariële akte.

Bedrijfsoverdracht

Uw notaris en uw bedrijfsoverdracht

Uw onderneming overdragen kan een emotionele aangelegenheid zijn én moet ook juridisch goed geregeld worden. U moet aan van alles denken. Wat wordt er precies overgedragen? Hoe zit het met het concurrentiebeding? Hoe wordt de onderneming overgedragen en wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?

Kunt u de onderneming voor een ‘redelijke’ prijs overdragen aan uw zoon of dochter en wat zijn de consequenties voor u en uw eventuele andere kinderen.

De gemaakte afspraken legt u samen met uw notaris duidelijk en rechtsgeldig vast in een notariële akte. Want een bedrijfsoverdracht is een serieuze zaak. De bedrijfsoverdracht kan plaatsvinden als u nog in leven bent of bij eventueel overlijden. Wat er moet gebeuren met het bedrijf als u overlijdt, kunt u samen met uw notaris laten vastleggen in uw testament.

Welkers & Wegink notarissen

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf
T: +31(0)227 59 20 51  

We zijn iedere vrijdag in Nieuwe Niedorp op de Trambaan 6.