Wonen

Uw woning, dat is een serieuze zaak

Het kopen van een huis, bestaand of nieuw, of een stuk grond is voor veel mensen een grote stap. U krijgt te maken met allerlei juridische en financiële transacties, waar u normaal gesproken niet mee te maken heeft. Uw notaris, Butijn & Wegink, staat u hier graag in bij. Wij maken alle ingewikkelde zaken begrijpelijk en inzichtelijk. Want uw woning, dat is een serieuze zaak.

Bestaande woning

Uw notaris en de aankoop van een bestaande woning

Bij de aankoop van een bestaande woning start u met de koopovereenkomst. Dat is de basis voor de akte waarin het eigendom van woning echt overgaat. In de koopovereenkomst staan de afspraken over de koop, zoals de koopprijs, wanneer de koper eigenaar wordt en wanneer de koopsom wordt betaald. Als koper is het van groot belang om te weten wat u precies koopt. Is er een recht van overpad? Mag u op de plek wonen of een bedrijf uitoefenen? Uw notaris Butijn & Wegink helpt u een goede overeenkomst te maken en neemt de tijd om te ontdekken wat voor u belangrijk is.

Eigendom

Is er een koopovereenkomst, dan kan de akte van levering gemaakt worden. In deze akte gaat het eigendom van het huis van de verkoper over op de koper. Vastgelegd (en door ons gecontroleerd) is dat de koper de koopsom heeft betaald tegen de verkrijging van het eigendom. De akte van levering wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de koopovereenkomst. In de akte van levering worden de afspraken die in de koopovereenkomst staan daadwerkelijk uitgevoerd. De koopsom wordt door u als koper (of door uw bank) aan de notaris betaald. Zolang dat niet het geval is, kan de akte nog niet worden getekend. Nadat de akte van levering door de verkoper, de koper en de notaris is getekend, wordt een afschrift van deze akte (een officiële kopie) ingeschreven in het kadaster. Als koper betaalt u doorgaans niet alleen de koopsom maar ook overdrachtsbelasting (twee procent van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten.

Nieuwbouw woning

Uw notaris en de aankoop van een nieuwbouw woning

De aankoop van een nieuwbouwwoning verloopt anders dan de aankoop van een bestaande woning. Het kopen van nieuwbouw is abstract. De woning is immers nog niet gebouwd en de verkoper heeft naast de verplichting om de grond aan de koper in eigendom te leveren, ook de verplichting er een woning op te bouwen zoals is afgesproken. Deze afspraken worden vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst.

Eigendom

Als de notaris de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ontvangen en de verkoper heeft verklaard dat de grond in eigendom kan worden overgedragen, zal de notaris de akte van levering van de grond kunnen maken. De koper betaalt dan de koopsom van de grond en de eventueel in de overeenkomst afgesproken termijnen die al verlopen zijn. U wordt als koper dus alvast eigenaar van de grond waarop de verkoper voor de koper een woning bouwt. De koper zal de volgende overeengekomen bouwtermijnen (telkens een gedeelte van de koopsom voor de in aanbouw zijnde woning) dan rechtstreeks aan de verkoper moeten betalen.
De verplichting tot het afbouwen van het huis vloeit voort uit de koop-/aannemingsovereenkomst. Omdat de koper al eigenaar is van de grond wordt hij automatisch ook eigenaar van het huis. Dit heet ‘natrekking’: alles wat op je grond is gebouwd wordt ook eigendom, tenzij daar speciale afspraken over zijn gemaakt.

Grond

Uw notaris en de aankoop van grond

Voor de eigendomsoverdracht van grond is een mondelinge koop in beginsel voldoende. Alleen als u als particulier bij uw woonhuis grond koopt, is een schriftelijke koopovereenkomst vereist. Uiteraard is het altijd verstandig om de afspraken in een koopovereenkomst op papier te zetten.
Soms worden samen met de grond ook productierechten overgedragen. Dan dienen de betreffende instanties hiervan op de hoogte te worden gebracht. Uw notaris kan daar zorg voor dragen. Butijn & Wegink vindt de aankoop van grond een serieuze zaak. Wij komen graag bij u langs om u te begeleiden.

Eigendom

Voor de overdracht van grond is een akte van levering vereist. In de akte van levering staan de gemaakte afspraken zoals de koopsom, de grootte van het stuk grond, wie de kosten betaalt en bijzonderheden zoals bijvoorbeeld een recht van overpad. Als het om agrarisch gebruikte grond gaat kan er vaak een beroep gedaan worden op vrijstelling voor de betaling van overdrachtsbelasting.  Is er geen vrijstelling van toepassing dan bent u 6% over de koopsom aan overdrachtsbelasting verschuldigd.
De koopsom moet worden betaald via uw notaris. Deze zal het bedrag pas aan de verkoper uitbetalen als zeker is dat de koper eigenaar is geworden.

Welkers & Wegink notarissen

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf
T: +31(0)227 59 20 51  

We zijn iedere vrijdag in Nieuwe Niedorp op de Trambaan 6.