Veelgestelde vragen

Deze vraag is niet zo maar te beantwoorden. Hiervoor heeft u advies op maat nodig.
Het antwoord is onder meer afhankelijk van:
Of u getrouwd bent en of uw wel of niet huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt.
Of u ongehuwd samenwoont of samen gaat wonen, met of zonder samenlevingsovereenkomst.
Heeft u kinderen en zijn die van u samen of komen zij uit een eerdere relatie.
Financiert u de aankoop helemaal of heeft één van u beiden eigen geld waarmee het huis (deels) worden gekocht.

Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. U kunt iedere keer de notaris zelf uitkiezen. 
Voor de geldigheid van de akte maakt het niet uit naar welke notaris u gaat.
De gegevens die de notaris nodig heeft om de akte voor u te maken krijgt hij van u of kan hij opvragen bij bijvoorbeeld het kadaster.

Wij krijgen van de bank (of de andere geldverstrekker) de gegevens die wij nodig hebben om de hypotheekakte te kunnen opstellen. Pas dan kunnen wij een afspraak met u maken voor het tekenen van de akte omdat we dan weten op wat voor termijn de akte kán worden getekend.
Vaak is het een voorwaarde in de nieuwe hypotheek dat de oude hypotheek wordt afgelost. Het duurt (afhankelijk van de geldverstrekker) 10 tot 30 dagen voordat wij de aflosnota ontvangen. 
Wij sturen u zo snel als wij alle gegevens hebben ontvangen een concept van de akte én een afrekening waarop de bedragen zijn vermeld.

Als u een testament wilt maken is het verstandig (en nodig) om dit met ons te bespreken. 
Aan de hand van wat uw wensen zijn maken wij een concept van het testament. Als daarin ook staat wat u wilt dat er gebeurt als u bent overleden, kan het echte testament worden klaargemaakt. Deze wordt dan nog een keer door de notaris met u doorgenomen waarna u en de notaris de handtekening onder de tekst zetten. Pas dan is er sprake van een rechtsgeldig testament. U kunt het testament altijd weer herroepen of aanpassen.

Alle akten die bij een notaris worden getekend worden minimaal 20 jaar door de notaris bewaard. Maar u krijgt natuurlijk wel een bewijs van dat wat u hebt getekend. De notaris tekent een kopie ‘voor afschrift’. Dit betekent dat de officiële kopie die u ontvangt gelijk is aan de akte die u heeft getekend.
U krijgt dus niet de akte die u heeft getekend mee naar huis maar een officiële kopie van de akte.

U mag in principe uw hele vermogen schenken aan wie u maar wilt maar….. dan zal degene aan wie u schenkt schenkbelasting moeten betalen.
U kunt zonder dat er belasting hoeft te worden betaald aan uw kinderen € 5.363,- schenken en aan anderen € 2.147,- (cijfers 2018). Schenkingen aan officiële goede doelen zijn altijd zonder schenkbelasting.


Een vrijstelling geldt voor alles wat u aan diegene heeft geschonken in in een bepaald kalenderjaar?.

Soms is het mogelijk om, zonder dat er belasting moet worden betaald, meer te schenken. 
Dit kan bijvoorbeeld wanneer u geld schenkt waarmee een huis wordt gekocht of een hypotheekschuld wordt afgelost. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijstelling geldt een aantal strikte voorwaarden. Deze leggen we u graag uit.

Uw notaris bij u op locatie

De rijdende notaris

Butijn & Wegink is een notariskantoor dat dichtbij haar cliënten staat. Letterlijk en figuurlijk. Maar soms is de drempel om naar de notaris te gaan hoog. Wij nemen deze drempel weg door u – als u dit op prijs stelt – thuis te bezoeken. In de eigen, vertrouwde omgeving kan het makkelijker praten zijn. En dat is belangrijk, want de gesprekken gaan vaak over persoonlijke en gevoelige onderwerpen.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Sternstraat 45, 1771 AN Wieringerwerf
T: +31(0)227 59 20 51  

We zijn iedere vrijdag in Nieuwe Niedorp op de Trambaan 6.